Bản in     Gởi bài viết  
Luật số 77/2015/QH13 của Quốc hội : LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 
 Chi tiết
[Trở về]