TB số 02/TB-HĐTD Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã năm 2018Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017 
Xem tiếp
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017 
Xem tiếp
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân từ ngày 27/11/2017 đến ngày 03/12/2017 
Xem tiếp
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017 
Xem tiếp
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017 
Xem tiếp