Kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Thông báo danh sách dự kiến trúng tuyển, không trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Thông báo danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụngMột số quy định đối với thí sinh tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2018Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Lịch công tác của chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 02/7/2018 đến ngày 08/7/2018 
Xem tiếp
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân từ ngày 07/7/2018 đến ngày 08/7/2018 
Xem tiếp
Lịch công tác của chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018 
Xem tiếp
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018 
Xem tiếp
Lịch công tác của chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018 
Xem tiếp