MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Lịch công tác của chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018 
Xem tiếp
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018 
Xem tiếp
Lịch công tác của chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018 
Xem tiếp
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018 
Xem tiếp
Lịch công tác của chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018 
Xem tiếp