MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Lịch công tác của chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 31/12/2018 đến ngày 6/01/2018 
Xem tiếp
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân từ ngày 32/12/2018 đến ngày 06/01/2019 
Xem tiếp
Lịch công tác của chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018 
Xem tiếp
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018 
Xem tiếp
Lịch công tác của chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018 (Có thay đổi) 
Xem tiếp