Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnKế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018TB số 02/TB-HĐTD Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã năm 2018Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Lịch công tác của chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018 
Xem tiếp
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018 
Xem tiếp
Lịch công tác của chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 04/6/2018 đến ngày 10/6/2018 
Xem tiếp
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân từ ngày 04/5/2018 đến ngày 10/6/2018 
Xem tiếp
Lịch công tác của chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 28/5/2018 đến ngày 03/6/2018 
Xem tiếp