Kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Thông báo danh sách dự kiến trúng tuyển, không trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Thông báo danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụngMột số quy định đối với thí sinh tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2018Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018 
Xem tiếp
Lịch công tác của chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 03/12/2018 đến ngày 02/12/2018 
Xem tiếp
Lịch công tác của chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018 
Xem tiếp
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018 
Xem tiếp
Lịch công tác của chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018 
Xem tiếp