Thông báo thời gian và đơn vị trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
LỆ THỦY TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2019 

               Ngày 15/1/2019, UBMTTQVN huyện Lệ Thủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2019.

             Năm 2018, Ủy ban Mặt trận các cấp huyện Lệ Thủy đã tăng cường tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do Mặt trận triển khai như tổ chức tuyên truyền về Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát động phong trào thi đua “ Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và các hoạt động khác ở khu dân cư, hộ gia đình; chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trong huyện; Mặt trận còn phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân xây mới 6,8 km đường liên xã; hơn 9 km đường liên thôn, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động và trên 200 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới; vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo 2 cấp hơn 800 triệu đồng. Từ nguồn Quỹ Vì người nghèo và nguồn hỗ trợ của Mặt trận tỉnh, đóng góp của các tổ chức các nhân, Ủy ban Mặt trận các cấp trong huyện đã hỗ trợ xây mới 1 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 2 nhà với tổng kinh phí trên 40 triệu đồng; tặng 1.216 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ 202 con bò giống cho hộ nghèo…

Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lệ Thủy tập trung triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động nhằm đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình mới; vận động nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh, UBND và Ủy ban MTTQ VN huyện đã tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” và tặng giấy khen cho 28 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và công tác Mặt trận năm 2018.

                                                          Hồng Mến - Đài TT- TH Lệ Thủy

 

[Trở về]