Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
LỆ THỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCNVN NĂM 2018 VÀ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGÀY PHÁP LUẬT, LUẬT HÒA GIẢI CƠ SỞ. 

              Ngày 9/11/2018, UBND huyện Lệ Thủy tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Ngày pháp luật nước CHXHCNVN” và tổng kết 5 năm thực hiện ngày pháp luật, luật hòa giải cơ sở.

               Sau khi Luật phổ biến giáo dục pháp luật và Luật hòa giải có hiệu lực thi hành; UBND huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo các ban, ngành có liên quan, UBND các xã, thị trấn tích cực tổ chức phổ biến, quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện đến tậ cán bộ nhân dân và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong 5 năm qua, UBND huyện đã tổ chức 60 Hội nghị; trên 200 buổi tuyên truyền cho gần 3.500 cán bộ, nhân viên bằng nhiều hình thức thích hợp. Bên cạnh đó đã ban hành và cấp phát trên 9.600 tài liệu, 25 dĩa CD; Đồng thời, UBND huyện cũng đã thực hiện tốt việc triển khai Luật hòa giải ở cơ sở; trong 5 năm đã tiếp nhận hòa giải hơn 1.700 vụ việc, trong đó số vụ việc hòa giải thành đạt 94,5%. Nhờ đó, công tác triển khai Luật phổ biến giáo dục pháp luật và Luật hòa giải trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể luôn chú trọng việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật trong hệ thống chính trị, các cấp chính quyền đã quan tâm xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả.

Thời gian tới, UBND huyện Lệ Thủy tiếp tục chỉ đạo, đổi mới và đa dạng nội dung, hình thức tổ chức thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật và Luật hòa giải phù hợp với từng đối tượng, địa bàn đảm bảo thực chất đi vào chiều sâu, nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình; chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong các biện pháp tổ chức thực hiện nhằm đưa Luật phổ biến giáo dục pháp luật và Luật hòa giải đi vào cuộc sống.

               Tại Hội nghị, UBND huyện Lệ Thủy đã khen thưởng cho 22 tập thể và 21 cá  nhân đã có thành tích trong việc thực hiện Ngày pháp luật và Luật hòa giải cơ sở.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Hồng Mến - Đài TT-TH Lệ Thủy

[Trở về]