Thông báo danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụngMột số quy định đối với thí sinh tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2018Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
LỆ THỦY: TIẾN TỚI ĐẠI HỘI NÔNG DÂN HUYỆN LẦN THỨ XI 

Đến nay, huyện Lệ Thủy đã có 20/28 xã, thị trấn hoàn thành Đại hội Nông dân cơ sở; Từ Đại hội điểm cấp cơ sở ở xã An Thủy, các đơn vị đã bám sát kế hoạch các văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ HND huyện để xây dựng văn kiện, công tác nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 và tổ chức đại hội với nghi thức trang trọng, diễn ra theo đúng các nội dung trong chương trình làm việc.

Đáng ghi nhận là Báo cáo chính trị trình tại Đại hội có tính khái quát cao, nêu bật được những kết quả đạt được của hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, có số liệu minh họa làm rõ kết quả hoạt động, nêu rõ hạn chế, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân  và rút ra được một số bài học kinh nghiệm. Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023 với các mục tiêu, và giải pháp có tính khả thi cao. Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội khá chu đáo, được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ; Nhờ đó, đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp về họat động của phong trào nông dân trên địa bàn huyện.

Từ kết quả và kinh nghiệm được rút ra ở đại hội ở các xã, thị trấn, Ban Thường vụ HND huyện tiếp tục chỉ đạo 8 xã còn lại hoàn thành đại hội, để tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Lệ Thủy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp.

Hồng Mến- Đài TT-TH Lệ Thủy

 

 

 

[Trở về]