Thông báo Thời gian và đơn vị bố trí công tác đối với người trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Kết quả trúng tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Kết quả xét tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Bổ sung thông tin của thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Thông báo thí sinh tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020V/v nộp hồ sơ tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020TB số 374/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2020KH số 373/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dực & Đào tạo năm 2020Thông báo thời gian và đơn vị trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
LỆ THỦY THÔNG QUA BỘ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ, HỢP TÁC XÃ VÀ VƯỜN KIỂU MẪU 

              Ngày 11/5/2018, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Lệ Thủy đã tổ chức Hội nghị quý II năm 2018 nhằm thống nhất các tiêu chí khu dân cư, HTX và vườn kiểu mẫu trước khi ban hành Bộ tiêu chí; đồng thời lựa chọn để xây dựng điểm một số khu dân cư, HTX nông nghiệp và vườn kiểu mẫu.

              Sau khi Ban Chỉ đạo xây dựng Dự thảo Bộ tiêu chí gửi về cơ sở, đã có hơn 60 ý kiến tham gia góp ý bổ sung. Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với Dự thảo Bộ tiêu chí; ngoài ra có các ý kiến góp ý tập trung vào những nội dung về Nhà văn hóa Khu dân cư, đường giao thông nông thôn, quy cách hàng rào xanh; tiêu chí vườn kiểu mẫu; tiêu chí mức thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020…Hội nghị đã thống nhất lựa chọn 6 khu dân cư, 3 HTX nông nghiệp, 10 vườn và 10 km đường nông thôn để xây dựng trở thành kiểu mẫu cấp huyện. Bên cạnh đó, UBND đã yêu cầu mỗi xã chọn 1 khu dân cư, 1 HTX nông nghiệp (nếu ở đó có HTX) và 3-5 vườn để xây dựng kiểu mẫu.
              Việc thống nhất Bộ tiêu chí và lựa chọn mô hình để xây dựng khu dân cư, HTX, vườn và đoạn đường kiểu mẫu trên địa bàn huyện Lệ Thủy sẽ tạo nền tảng quan trọng để xây dựng xã và huyện nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao vượt bậc đời sống vật chất và tinh thần cho người dân ở nông thôn và hình thành những vùng quê đáng sống trên địa bàn huyện.

Lệ Thủy tổ chức Hội nghị thông qua bộ tiêu chí xây dựng khu dân cư, HTX và vườn kiểu mẫu

   Hồng Mến- Đài TT-TH Lệ Thủy

 

[Trở về]