Thông báo Thời gian và đơn vị bố trí công tác đối với người trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Kết quả trúng tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Kết quả xét tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Bổ sung thông tin của thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Thông báo thí sinh tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020V/v nộp hồ sơ tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020TB số 374/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2020KH số 373/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dực & Đào tạo năm 2020Thông báo thời gian và đơn vị trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
LỆ THỦY PHẤN ĐẤU ĐẠT 19 XÃ NÔNG THÔN MỚI 
               Năm 2019, huyện Lệ Thủy đặt ra mục tiêu phấn đấu xây dựng thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,2 - 1,5% và thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đạt trên 38 triệu đồng/ người/ năm.

               Năm 2018, tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", các xã, thị trấn trong huyện không ngừng huy động nội lực và tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch, nhất là về giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục, tập trung phát triển sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập…

Cũng trong năm 2018, huyện Lệ Thủy đã xây mới, sửa chữa nâng cấp, 6,8 km đường liên xã; 9,13km đường liên thôn; 21,39 km đường ngõ xóm; xây mới 11,3 km đường nội đồng; 6,39 km kênh mương; 12 công trình trường học; 4 nhà văn hóa thôn và các trạm y tế, tram cấp nước sạch, chợ, điện …; tổng nguồn vốn đầu tư cho các công trình hơn 200 tỷ đồng, trong đó nhân dân tự nguyện đóng góp gần 2 tỷ đồng … Tính đến cuối năm 2018, Lệ Thủy đã có 16/26 xã đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí, 1 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí và 5 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí.

              Năm 2019 này, Lệ Thủy phấn đấu có thêm 3 xã Văn Thủy, Ngư Thủy Nam và Hưng Thủy đạt chuẩn NTM và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 – 2 khu dân cư kiểu mẫu tiến tới đạt huyện nông thôn mới.

                                                                                Hồng Mến- Đài TT-TH Lệ Thủy

[Trở về]