Kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Thông báo danh sách dự kiến trúng tuyển, không trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Thông báo danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụngMột số quy định đối với thí sinh tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2018Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018
    Bản in     Gởi bài viết  
LỆ THỦY NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIA ĐÌNH 4 CHUẨN MỰC 

             Mô hình gia đình 4 chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” là một trong những chương trình công tác trọng tâm đang được các cấp hội phụ nữ ở Lệ Thủy tích cực triển khai, thực hiện. 

              Hội Liên hiệp phụ nữ xã Xuân Thủy có trên 1.200 hội viên tham gia sinh hoạt tại 6 chi hội. Trong những năm qua, Hội phụ nữ xã đã tập trung tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình 4 chuẩn mực là “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, thông qua việc Duy trì và phát triển các mô hình CLB “Gia đình hạnh phúc” “Liên thế hệ tự giúp nhau”, tổ chức sinh hoạt CLB theo định kỳ, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình CLB hiện có.… đã thu hút được 100% hội viên tham gia. Tham gia sinh hoạt tại các CLB, chị em hội viên được tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Đặc biệt, chị em còn được tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình… Đến nay, tỷ lệ gia đình đạt 4 chuẩn mực của Xuân Thủy đạt trên 87%. Mô hình gia đình 4 chuẩn mực ở Xuân Thủy ngày càng được nhân rộng và có sức lan tỏa trong chị em hội viên. Từ những hoạt động thiết thực của mô hình đã làm đời sống vật chất, tinh thần của chị em phụ nữ trên địa bàn toàn huyện được nâng lên rõ rệt.

Hồng Mến- Đài TT-TH Lệ Thủy
 

[Trở về]