Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnKế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018TB số 02/TB-HĐTD Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã năm 2018Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
LỆ THỦY KẾT NẠP MỚI 222 ĐẢNG VIÊN 
 Những năm qua, Đảng bộ huyện Lệ Thủy đã nỗ lực trong công tác phát triển đảng, triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở, trong đó chú trọng bồi dưỡng phát triển đảng viên mới từ các khu dân cư. Qua đó, đã góp phần trẻ hoá đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu từ các tổ chức cơ sở đảng.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ huyện Lệ Thủy kết nạp được 222 đảng viên, đạt 74% kế hoạch năm; công nhận đảng viên chính thức cho 244 đồng chí, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên trên 11.400 đồng chí. Sau khi được kết nạp, các đồng chí đảng viên mới luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào thành tích chung của toàn Đảng bộ. Nhận thức rõ công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo sự kế thừa phát triển của Đảng, ngay từ đầu năm, Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên, lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu cho tổ chức Đảng để xem xét kết nạp, quan tâm phát triển Đảng tại những thôn, bản có ít đảng viên…

Với các giải pháp tích cực, Đảng bộ huyện Lệ Thủy đã và đang xây dựng đội ngũ đảng viên không ngừng phát triển cả lượng và chất. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

 

                                                                   Hồng Mến- Đài TT-TH Lệ Thủy

[Trở về]