Thông báo Thời gian và đơn vị bố trí công tác đối với người trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Kết quả trúng tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Kết quả xét tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Bổ sung thông tin của thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Thông báo thí sinh tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020V/v nộp hồ sơ tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020TB số 374/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2020KH số 373/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dực & Đào tạo năm 2020Thông báo thời gian và đơn vị trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
LỆ THỦY HUY ĐỘNG HƠN 200 TỶ ĐỒNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

             Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, những năm qua, huyện Lệ Thủy đã huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư cho các địa phương. Năm 2018, toàn huyện đã huy động tổng nguồn vốn hơn 200 tỷ đồng xây dựng NTM. Trong đó vốn ngân sách Trung ương hơn 32 tỷ 500 triệu đồng; trên 13 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương; hơn 151 tỷ đồng vốn lồng ghép các chương trình, dự án; đặc biệt có gần 2 tỷ đồng vốn đóng góp từ nhân dân.

              Từ nguồn vốn này, huyện Lệ Thủy đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện việc nâng cao số lượng, chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM theo kế hoạch từng năm. Trong đó ưu tiên nguồn lực cho các tiêu chí khó thực hiện, những địa phương có xuất phát điểm thấp, còn gặp nhiều khó khăn để đầu tư xây dựng cơ sở kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, hình thành các mô hình kinh tế cho thu nhập cao, bền vững…

Xây dựng nông thôn mới” thực sự trở thành phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Nhân dân các xã sẵn sàng hiến đất, hiến cây, góp công góp của để cùng với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Nhờ vậy, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, toàn huyện đạt 415 tiêu chí NTM, số tiêu chí đạt bình quân 1,86 tiêu chí/ xã. Hiện huyện Lệ Thủy có 16 xã đạt 19/19 tiêu chí; trong đó 12 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, 4 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí, 1 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, 5 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí.

Thời gian tới, huyện Lệ Thủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp cùng mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào chung sức xây dựng NTM. Tập trung phát huy nội lực, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, chú trọng các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân. Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo các địa phương đạt chuẩn tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng trong từng tiêu chí; hỗ trợ kịp thời và thích đáng các xã chưa đạt chuẩn, nhất là 3 xã miền biển Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam và 3 xã miền núi Kim Thủy, Lâm Thủy, Ngân Thủy. 

                                                                Hồng Mến- Đài TT-TH Lệ Thủy

[Trở về]