Kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Thông báo danh sách dự kiến trúng tuyển, không trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Thông báo danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụngMột số quy định đối với thí sinh tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2018Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
HUYỆN LỆ THỦY TRIỂN KHAI HỘI THI TUYÊN TRUYỀN CCHC CẤP XÃ NĂM 2018 

              Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 xác định CCHC là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong những năm qua, cùng các cơ quan Trung ương,tỉnh, huyện Lệ Thủy đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ nhiều hoạt động, nhiệm vụ để cụ thể hóa chương trình tổng thể CCHC sát hợp với tình hình của địa phương, ở cơ sở góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý các cấp, xây dựng nền hành chính công khai minh bạch, hiện đại, phục vụ nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

              Thực hiện Kế hoạch số 450/KH-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về Kế hoạch tổ chức Hội thi Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2018, ngày 11/5/2018, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 945/KH-UBND ngày 08/5/2018 về tổ chức Hội thi “Tuyên truyền cải cách hành chính cấp xã” huyện Lệ Thủy năm 2018 cho các xã, thị trấn và các thành viên BTC Hội thi cấp huyện. Đây là Hội thi CCHC lần đầu tiên do huyện tổ chức và là một phần nằm trong Hội thi Tuyên truyền cải cách hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2018 nhằm tiếp nối thành công của Hội Tuyên truyền CCHC năm 2017 do tỉnh tổ chức với sức lan tỏa, tuyên truyền sâu rộng trong đời sống xã hội. Đến nay, nội dung Thể lệ Hội thi, Kế hoạch tổ chức Hội thi của UBND huyện đã được ban hành và triển khai đến các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện, trước hết ưu tiên thành lập Tổ chỉ đạo Đội thi và đặc biệt là thành lập Đội thi của đơn vị mình với số lượng thành viên đội chính thức không quá 09 người, các thành viên tham gia phụ họa ở các phần thi không quá 10 người. Đồng thời, lựa chọn nội dung, lĩnh vực trong CCHC để khẩn trương xây dựng kịch bản và tổ chức luyện tập. Hội thi lần này được tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa, do đó ngoài việc xây dựng tốt nội dung kịch bản thì việc lựa chọn thành viên để phần thể hiện các phần thi không kém phần quan trọng, là một trong những yếu tố tạo nên những tình huống hấp dẫn, sinh động lôi cuốn người xem, quyết định chất lượng, kết quả đánh giá phần thi của đơn vị mình.
              Hội thi lần này, huyện Lệ Thủy dự kiến có trên 20 đội tham gia, là huyện có đội thi đông nhất của tỉnh hứa hẹn sẽ có những kịch bản hay, diễn xuất giỏi, tình huống và cách xử lý sáng tạo mang đậm phong cách hành chính, là sân chơi bổ ích của đội ngũ cán bộ làm công tác CCHC, để giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt, hiểu rõ hơn về CCHC và không kém phần quan trọng là hiệu quả tuyên truyền mạng lại từ Hội thi CCHC lần này, từ đó mỗi người dân, tổ chức tiếp cận, tìm hiểu lĩnh vực CCHC và cùng thực hiện, cùng xây dựng nền hành chính hiện đại trong sạch vững mạnh.
              Thời gian tổ chức Hội thi đang đến gần, tin tưởng và hy vọng rằng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của UBND huyện, BTC Hội thi huyện, các cơ quan, đơn vị và sự chuẩn bị chu đáo, tích cực của UBND các xã, thị trấn, tinh thần hăng say luyện tâp, ôn luyện của các Đội thi, Hội thi lần này sẽ tổ chức thành công, cống hiến những kịch bản hay, đầy sức sáng tạo, thuyết phục cả người xem lẫn Ban giám khảo tạo dấu ấn đậm nét về Hội thi Tuyên truyền CCHC cấp xã huyện Lệ Thủy năm 2018./.


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ
NGUYỄN XUÂN DŨNG

 

[Trở về]