Thông báo về việc chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể, giá khởi điểm để bán đấu giá QSD đất ởTHông báo về việc chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể, giá khởi điểm để bán đấu giá QSD đất ởV/v kết quả trúng tuyển và ký két hợp đồng làm việc đối với người trúng tuyển viên chức Dân số - KHHGĐ năm 2018Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2018Thông báo đấu giá quyền sử dụng đấtTB số 22/TB-HĐTDTB số 103/TB-PTQĐ Công khai về việc tổ chức đấu giá tài sảnThông báo điều chỉnh danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tuyển dụng viên chức Dân số - KHHGĐ năm 2018Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn tuyển dụng viên chức Dân số - KHHGĐ năm 2018V/v ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức Dân số - KHHGĐ năm 2018Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tuyển dụng viên chức Dân số - KHHGĐ năm 2018Thông báo công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
HUYỆN LỆ THỦY ĐẠT BÌNH QUÂN 15 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI/ Xà
               Sau 1 năm triển khai thực hiện chỉ đạo điểm của tỉnh Quảng Bình về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các tổ chức thành viên, sự đồng thuận hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội huyện Lệ Thủy.

              Đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều mô hình làm kinh tế giỏi cho thu nhập cao; các hoạt động tự quản ở khu dân cư được phát huy, như: Mô hình 5 giúp 1 về quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi sớm hòa nhập cộng đồng dân cư; mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp; mô hình cổng trường xanh - sạch - đẹp; mô hình “trồng hoa thay thế cỏ dại, xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp”; mô hình tổ tiết kiệm hỗ trợ mua bảo hiểm y tế,... Qua đó, đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân, hoạt động văn hóa - thể thao được duy trì và phát triển, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tiến bộ, vệ sinh môi trường từng bước được cải thiện, an ninh trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo, diện mạo làng, xã từng bước khởi sắc. Đến nay, toàn huyện đạt 390 tiêu chí nông thôn mới, bình quân đạt 15 tiêu chí/xã; có 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Hồng Mến- Đài TT-TH Lệ Thủy

[Trở về]