Thông báo Thời gian và đơn vị bố trí công tác đối với người trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Kết quả trúng tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Kết quả xét tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Bổ sung thông tin của thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Thông báo thí sinh tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020V/v nộp hồ sơ tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020TB số 374/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2020KH số 373/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dực & Đào tạo năm 2020Thông báo thời gian và đơn vị trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đối với chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn là thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Lệ Thủy 
            Thực hiện kế hoạch số 375/NHCS-KHTH ngày 13 tháng 6 năm 2019 về việc tập huấn nghiệp vụ cho chủ tịch ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã, thị trấn là thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện.

 

 

(Ông Mai Ngọc Sơn, Trưởng phòng KH-NVTD NHCSXH tỉnh, giảng viên tập huấn)

              Ngày 25 tháng 6 năm 2019, tại hội trường UBND huyện Lệ Thủy, tổ chức hội nghị tập huấn theo kế hoạch, Nội dung tập huấn về một số nội dung cơ bản về NHCSXH; Giới thiệu các chương trình tín dụng đang thực hiện; Giải pháp phát huy vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách; Giải pháp tăng cường vai trò của ban giảm nghèo cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách. Thời gian tập huấn 1 buổi. Tại hội nghị, nội dung tập huấn được Phó giám đốc phụ trách khối KH-NVTD NHCSXH tỉnh Quảng Bình và lãnh đạo phòng KH-NVTD NHCSXH tỉnh Quảng Bình.

 

             Hội nghị tập huấn đã quy tụ đầy đủ 28 chủ tịch UBND xã, thị trấn là thành viên Ban đại diện NHCSXH huyện, 28 cán bộ giúp việc cho trưởng ban Giảm nghèo xã, thị trấn. Đây là hoạt động hết sức thiết thực, có ý nghĩa, nâng cao nghiệp vụ cũng như vay trò của ban giảm nghèo xã./

Tin bài: Tân Nguyễn

 

[Trở về]