Thông báo Thời gian và đơn vị bố trí công tác đối với người trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Kết quả trúng tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Kết quả xét tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Bổ sung thông tin của thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Thông báo thí sinh tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020V/v nộp hồ sơ tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020TB số 374/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2020KH số 373/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dực & Đào tạo năm 2020Thông báo thời gian và đơn vị trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Hội liên hiệp phụ nữ huyện Lệ Thủy làm tốt công tác kiểm tra hoạt động ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. 

 Thực hiện chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Lệ Thủy, những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Lệ Thủy thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra giám sát việc cho vay vốn tín dụng ưu đãi nhận ủy thác góp phần nâng cao hiệu quả huy động tiền gửi tiết kiệm và chất lượng hoạt động ủy thác vốn vay.

 Hàng năm Hội Phụ nữ thị xã luôn quan tâm đẩy mạnh hoạt động “Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”; phối hợp với NHCSXH thực hiện chương trình ủy thác giúp hội viên có vốn phát triển kinh tế. Để nâng cao chất lượng ủy thác, hội thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác. Trong đó, đối tượng kiểm tra gồm hội LHPN xã, thị trấn tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), thành viên vay vốn NHCSXH. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện nội dung văn bản đã ký kết về vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; việc thực hiện qui chế mới triển khai; đôn đốc trả nợ gốc đến hạn và thu lãi hàng tháng; công tác phối hợp thu hồi nợ quá hạn; sinh hoạt tổ tiết kiệm vay vốn, bình xét hộ vay và ghi chép các biểu mẫu theo qui định; công tác giúp đỡ hội viên nghèo, cận nghèo có địa chỉ thoát nghèo, mô hình tiết kiệm tại chi hội và các nguồn vốn tiết kiệm tín dụng tự có của hội; kiểm tra hoạt động lồng ghép của hội đối với hoạt động vay vốn và chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật, các mô hình phát triển kinh tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn vay của các thành viên. Hội còn tham gia giám sát và đôn đốc ban quản lý tổ TK&VV thực hiện đúng nhiệm vụ theo hợp đồng ủy nhiệm đã ký kết giữa NHCSXH và tổ trưởng tổ TK&VV; giám sát phiên, hoạt động giao dịch của NHCSXH tại xã, thị trấn; giám sát, bảo quản nội dung công khai của NHCSXH tại điểm giao dịch xã; hoạt động của NHCSXH tại hộ vay, tổ TK&VV. Kết quả kiểm tra, giám sát làm cơ sở đảm bảo nguồn vốn, ngăn ngừa việc chiếm dụng vốn và nắm tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích. Trên cơ sở đó, điều chỉnh công tác điều hành, quản lý, chỉ đạo phù hợp với từng địa phương.

Bên cạnh đó, để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, các cấp hội phụ nữ tăng cường kiểm tra, hướng dẫn hội viên, phụ nữ đầu tư nguồn vốn đúng mục đích; đồng thời phối hợp cùng ngành chức năng tạo điều kiện cho hộ vay tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt và phương pháp quản lý nguồn vốn. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác vốn vay, dư nợ tín dụng chính sách của hội LHPN nhận ủy thác tăng trưởng qua từng năm. Hoạt động tín dụng chính sách đi vào nền nếp, tạo thuận lợi cho chị em được tiếp cận nguồn vốn, có điều kiện ổn định cuộc sống. Tính đến ngày 30/6/2019, hội quản lý 164 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), tổng dư nợ gần 213,6 tỷ đồng với 12 chương trình cho vay gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết việc làm, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xuất khẩu lao động, sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn,  dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, cho vay nhà ở xã hội, cho vay chòi tránh lũ.

Có thể thấy việc làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn ở từng tổ tiết kiệm và vay vốn không chỉ góp phần đưa nguồn vốn vay ủy thác thông qua NHCSXH sử dụng đúng mục đích và hiệu quả mà còn giúp các hộ gia đình được vay vốn có phương án làm ăn đạt kết quả; chính quyền địa phương có điều kiện đánh giá hiệu quả sử dụng đồng vốn cũng như đề ra các giải pháp hữu hiệu để triển khai đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới./.

Tin bài: Tân Nguyễn (NHCSXH huyện Lệ Thủy)

 

[Trở về]