Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã nă 2020Thông báo Thời gian và đơn vị bố trí công tác đối với người trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Kết quả trúng tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Kết quả xét tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Bổ sung thông tin của thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Thông báo thí sinh tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020V/v nộp hồ sơ tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020TB số 374/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2020KH số 373/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dực & Đào tạo năm 2020Thông báo thời gian và đơn vị trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Giao ước thi đua giữa Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội với các Tổ chức Chính trị - Xã hội nhân ủy thác tại huyện Lệ Thủy năm 2019 

Ngày 26/2/2019, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (PGD NHCSXH) huyện Lệ Thủy và 4 tổ chức Chính trị - Xã hội nhận ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, phối hợp tổ chức hội nghị giao ban công tác ủy thác 2 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ các tháng tiếp theo, đồng thời thỏa thuận các nội dung cùng ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc công tác ủy thác năm 2019. 

Ngày 26/2/2019, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (PGD NHCSXH) huyện Lệ Thủy và 4 tổ chức Chính trị - Xã hội nhận ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, phối hợp tổ chức hội nghị giao ban công tác ủy thác 2 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ các tháng tiếp theo, đồng thời thỏa thuận các nội dung cùng ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc công tác ủy thác năm 2019. 

          Nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội và Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện ký giao ước thi đua phấn đấu “Hoàn thành xuất sắc công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2019”.

Lễ ký kết giao ước thi đua giữa PGD NHCSXH

và 4 tổ chức Chính trị - Xã hội huyện Lệ Thủy

Năm 2019, 4 tổ chức Chính trị - xã hội huyện Lệ Thủy, tiếp tục chỉ đạo Hội đoàn thể các xã, thị trấn, các Tổ TK&VV thực hiện tốt các phong trào thi đua đã ký giao ước với NHCSXH huyện Lệ Thủy đó là: Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ ủy thác năm 2019: Thực hiện tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ theo chỉ tiêu Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện giao, hàng quý đạt trên 99%, cuối năm đạt trên 99,9%. Đẩy mạnh việc huy động vốn, đặc biệt huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã, tăng cường công tác tuyên truyền cho mọi người dân được biết thuận lợi trong việc gửi tiền tiết kiệm tại điểm giao dịch NHCSXH và mỗi cán bộ trong mạng lưới hoạt động của NHCSXH cùng tham gia, đóng vai trò hạt nhân để thực hiện tốt công tác này. Trên 90% số tổ viên do các hội quản lý tham gia gửi tiền tiết kiệm thông qua TK&VV thường xuyên hàng tháng, đảm bảo số Tổ viên có số dư tiền gửi tại NHCSXH từ 90% trở lên; Trên 99% tổ hoạt động được xếp loại tốt, khá, không có tổ yếu kém; 100% tổ TK&VV xây dựng và thực hiện lịch sinh hoạt Tổ vào ngày cố định hàng tháng trước ngày giao dịch xã tối đa 3 – 5 ngày, địa điểm tại Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố hoặc nơi thuận lợi tại khu dân cư. Tỷ lệ nợ quá hạn duy trì hàng tháng ở mức dưới 0,10%; phấn đấu đến cuối năm 2019 tỷ lệ nợ quá hạn các đơn vị thấp hơn hoặc bằng thời điểm 31/12/2018; đảm bảo 100% khoản nợ đến hạn, quá hạn, nợ rủi ro bất khả kháng được thu hồi và xử lý kịp thời theo quy định. Tập trung thực hiện tốt công tác thu hồi nợ đến hạn theo phân kỳ nhằm giảm áp lực thu hồi nợ khi món vay đến hạn cuối cùng, phấn đấu tỷ lệ thu hồi nợ phân kỳ quý I/2019 đạt bình quân trên 85%, quý II/2019 đạt bình quân trên 90%, quý III/2019 đạt bình quân trên 90%, quý IV/2019 đạt bình quân trên 90%. Các tổ chức Chính trị - Xã hội xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn màng lưới đến 31/8/2019 đạt 100% kế hoạch. Chỉ đạo các Hội đoàn thể xã, thị trấn tham gia đầy đủ các phiên giao dịch định kỳ hàng tháng, thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định tại các phiên giao dịch; duy trì nghiêm túc chế độ báo cáo, công tác giao ban định kỳ tại xã, tại cấp huyện. Phấn đấu thu lãi tháng đạt 100% lãi phải thu hàng tháng, phấn đấu thu lãi tồn đạt 10%/ tổng số lãi tồn không để khách hàng lợi dụng chây ỳ lãi. Công tác kiểm tra, giám sát của Hội, đoàn thể các cấp đến 30/10/2019 hoàn thành 100% kế hoạch; công tác lưu trữ hồ sơ đúng quy định. Hàng quý Tổ chức chính trị cấp huyện đều có ít nhất 1 tin bài và có 1 phóng sự được đăng tải trên Đài truyền hình địa phương, Báo địa phương, Báo ngành, trang thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử huyện; hội đoàn thể các xã, thị trấn mỗi quý có ít nhất 1 tin bài phát trên đài truyền thanh xã, thị trấn. Bên cạnh đó còn phát động các phong trào khác như: Phong trào thi đua “Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã không có nợ quá hạn”; Phong trào thi đua “Hoàn thành xuất sắc huy động tiền gửi tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn” Phong trào thi đua “Hoàn thành xuất sắc huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã”  Phong trào thi đua “ Đôn đốc thu lãi hàng tháng”; Phong trào thi đua “Đôn đốc thu nợ đến hạn phân kỳ”

Nguyễn Tân - Ngân hàng CSXH huyện

 

 

 

[Trở về]