V/v kết quả trúng tuyển và ký két hợp đồng làm việc đối với người trúng tuyển viên chức Dân số - KHHGĐ năm 2018Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2018Thông báo đấu giá quyền sử dụng đấtTB số 22/TB-HĐTDTB số 103/TB-PTQĐ Công khai về việc tổ chức đấu giá tài sảnThông báo điều chỉnh danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tuyển dụng viên chức Dân số - KHHGĐ năm 2018Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn tuyển dụng viên chức Dân số - KHHGĐ năm 2018V/v ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức Dân số - KHHGĐ năm 2018Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tuyển dụng viên chức Dân số - KHHGĐ năm 2018Thông báo công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
ĐỒNG KHOAI LANG THEO MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG Ở XÃ TÂN THỦY BƯỚC ĐẦU PHÁT TRIỂN TỐT 
           Được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo huyện, sự giúp đỡ, hướng dẫn, tư vấn của Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện, Trạm Khuyến nông và Trạm Bảo vệ thực vật huyện, tại thôn Tân Hòa và Tân Hạ, xã Tân Thủy nhân dân đã mạnh dạn chuyển đổi 5,5 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng khoai lang bước đầu phát triển rất tốt. 

          Đến nay (17/4/2018), đồng khoai lang theo mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Tân Thủy đã qua 2,5 tháng, cả cánh đồng là một màu xanh ngút ngàn. Theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật huyện, bà con đã rất phấn khởi tiến hành chăm bón, xới gốc, làm cỏ, nhấc thân, tỉa cành để tập trung dinh dưỡng cho củ đang kỳ phát triển mạnh. Theo kết quả kiểm tra của cán bộ kỹ thuật, mỗi bụi khoai đã có 5 đến 7 củ to hơn ngón chân cái.
         Cánh đồng khoai lang hiện tại trước đây là ruộng lúa cạn, nước tưới bấp bênh, thường xuyên bị chuột và sâu bệnh, năng suất rất thấp, thu nhập từ cây lúa không đáng là bao nên xã đã mạnh dạn chỉ đạo nhân dân hai thôn chuyển đổi sang trồng khoai lang giống chất lượng cao, một loại cây đang có giá trị hiện nay. Bước đầu cánh đồng khoai lang phù hợp chất đất phát triển tốt đã làm cho bà con rất phấn khởi, đây là cơ hội để xã chỉ đạo nhân rộng mô hình này trên địa bàn toàn xã trong thời gian tới.

Hình ảnh cánh đồng khoai lang 2,5 tháng tuổi
 

Nguyễn Thị Hoài
VP Đảng ủy Tân Thủy

 

[Trở về]