Kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Thông báo danh sách dự kiến trúng tuyển, không trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Thông báo danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụngMột số quy định đối với thí sinh tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2018Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách địa chỉ hộp thư điện tử HĐND VÀ UBND huyện Lệ Thủy 

Địa chỉ hộp thư chung của đơn vị:                   lethuy@quangbinh.gov.vn

Địa chỉ hộp thư tiếp dân của đơn vị:  tiepdan.lethuy@quangbinh.gov.vn  

TT

Họ tên

Chức vụ

Phòng, ban, bộ phận

Địa chỉ thư điện tử

I. Lãnh đạo Huyện

1

Nguyễn Quang Năm

Chủ tịch HĐND

LĐ Huyện

namnq.lt@quangbinh.gov.vn

2

Lê Văn Bảo

Chủ tịch UBND

LĐ Huyện

baolv.lt@quangbinh.gov.vn

3

Ninh Thị Hòa

PCT UBND

LĐ Huyện

hoant.lt@quangbinh.gov.vn

4

Lê Văn Sơn

PCT UBND

LĐ Huyện

sonlv.lt@quangbinh.gov.vn

5

Phan Hồng Đăng

PCT UBND

LĐ Huyện

dangph.lt@quangbinh.gov.vn

6

Bùi Thị Chiến

PCT  HĐND

LĐ Huyện

chienbt.lt@quangbinh.gov.vn

II. Văn phòng HĐND - UBND

1

Phan Đình Tư

PVP

Văn phòng

tupd.lt@quangbinh.gov.vn

2

Trần Thị Thanh Nhàn

PVP

Văn phòng

nhanttt.lt@quangbinh.gov.vn

3

Phạm Xuân Cường

PVP

Văn phòng

cuongpx.lt@quangbinh.gov.vn

4

Nguyễn Bá Minh

Phó ban PC

Văn phòng

minhnb.lt@quangbinh.gov.vn

5

Nguyễn Thị Ái Vy

Phó ban KT-XH

Văn phòng

vynta.lt@quangbinh.gov.vn

6

Võ Phước Nam

Chuyên viên

Văn phòng

namvp.lt@quangbinh.gov.vn

7

Trần Đức Thọ

Chuyên viên

Văn phòng

thotd.lt@quangbinh.gov.vn

9

Nguyễn Thị Thu Phương

KT

Văn phòng

phuongntt.lt@quangbinh.gov.vn

10

Lê Văn Hoài

QTM

Văn phòng

hoailv.lt@quangbinh.gov.vn

11

Trần Đức Linh

Chuyên viên

Văn phòng

linhtd.lt@quangbinh.gov.vn

12

Lê Thị Quang Tuyến

Chuyên viên

Văn phòng

tuyenlt. lt@quangbinh.gov.vn

 13

 Nguyễn Thị Thúy Hằng

 Chuyên Viên

 Văn Phòng

hangntt.lt@quangbinh.gov.vn 

III. Thanh tra

1

Đỗ Tuấn Phong

Chánh TT

Thanh tra

phongdt.lt@quangbinh.gov.vn

2

Trần Văn Bình

P. Chánh TT

Thanh tra

binhtv.lt@quangbinh.gov.vn

3

Châu Minh Phú

P. Chánh TT

Thanh tra

phucm.lt@quangbinh.gov.vn

4

Nguyễn Xuân Đông

TT viên

Thanh tra

dongnx.lt@quangbinh.gov.vn

IV. Phòng Y tế

1

Lê Văn Bổn

Trưởng phòng

Phòng y tế

bonlv.lt@quangbinh.gov.vn

2

Lê Viết Sỹ

P. Trưởng phòng

Phòng y tế

sylv.lt@quangbinh.gov.vn

3

Phạm Thị Thành

Chuyên viên

Phòng y tế

thanhpt.lt@quangbinh.gov.vn

V. P. KT&HT

1

Trần Quốc Toàn

Trưởng phòng

P. KT&HT

toantq.lt@quangbinh.gov.vn

2

Lê Đức Cẩn

P.Trưởng phòng

P. KT&HT

canld.lt@quangbinh.gov.vn

3

Ngô Văn Ninh

P.Trưởng phòng

P. KT&HT

ninhnv.lt@quangbinh.gov.vn

4

Lê Văn Do

Chuyên viên

P. KT&HT

dolv.lt@quangbinh.gov.vn

5

Võ Việt Ngọc

Chuyên viên

P. KT&HT

ngocvv.lt@quangbinh.gov.vn

6

Cao Nguyễn Thanh Hiền

Chuyên viên

P. KT&HT

hiencnt.lt@quangbinh.gov.vn

VI. P. LĐTBXH

2

Đặng Thị Hồng Thắm

Trường phòng

P. LĐTBXH

thamdth.lt@quangbinh.gov.vn

3

Trương Thị Lệ Hằng

P. Trường phòng

P. LĐTBXH

hangttl.lt@quangbinh.gov.vn

5

Đỗ Thị Thuỷ

Chuyên viên

P. LĐTBXH

thuydt.lt@quangbinh.gov.vn

7

Nguyễn Văn Nghĩa

Chuyên viên

P. LĐTBXH

nghianv.lt@quangbinh.gov.vn

8

Nguyễn Thị Hường

Chuyên viên

P. LĐTBXH

huongnt.lt@quangbinh.gov.vn

9

Trần Thị Bé

Chuyên viên

P. LĐTBXH

bett.lt@quangbinh.gov.vn

VII. P. NN&PTNT

3

Nguyễn Văn Nghĩa

Trưởng phòng

P. NN&PTNT

nghianv.lt@quangbinh.gov.vn

4

Lê Đức Hợp

Chuyên viên

P. NN&PTNT

hopld.lt@quangbinh.gov.vn

5

Dương Thị Trang

Chuyên viên

P. NN&PTNT

trangdt.lt@quangbinh.gov.vn

6

Trần Thị Thu Hà

Chuyên viên

P. NN&PTNT

hattt.lt@quangbinh.gov.vn

7

Phan Thị Thuý Nga

Chuyên viên

P. NN&PTNT

ngaptt.lt@quangbinh.gov.vn

VIII. P. TC-KH

2

Nguyễn Đình Hoà

Trưởng phòng

P. TC-KH

hoand.lt@quangbinh.gov.vn

3

Lê Anh Minh

P.Trưởng phòng

P. TC-KH

minhla.lt@quangbinh.gov.vn

8

Dương Quang Hùng

P.Trưởng phòng

P. TC-KH

hungdq.lt@quangbinh.gov.vn

4

Thăng Thị Tố Nhi

Kế toán

P. TC-KH

nhittt.lt@quangbinh.gov.vn

5

Nguyễn Thị  Hằng

Chuyên viên

P. TC-KH

hangnt.lt@quangbinh.gov.vn

6

Đặng Thị Hằng

Chuyên viên

P. TC-KH

hangdt.lt@quangbinh.gov.vn

7

Cao Thị Xiêm

Chuyên viên

P. TC-KH

xiemct.lt@quangbinh.gov.vn

11

Lê Thị Kim Oanh

Chuyên viên

P. TC-KH

oanhltk.lt@quangbinh.gov.vn

IX. P.Nội vụ

3

Võ Thị Thuận Ngàn

Trưởng phòng

P.Nội vụ

nganvtt.lt@quangbinh.gov.vn

2

Lê Thanh Nghị

P. Trưởng phòng

P.Nội vụ

nghilt.lt@quangbinh.gov.vn

5

Nguyễn Xuân Dũng

P. Trưởng phòng

P.Nội vụ

dungnx.lt@quangbinh.gov.vn

4

Võ Đình Huệ

Chuyên viên

P.Nội vụ

huevd.lt@quangbinh.gov.vn

6

Đặng Thị Thu Thuỷ

Chuyên viên

P.Nội vụ

thuydtt.lt@quangbinh.gov.vn

7

Phạm Thị Giàu

Chuyên viên

P.Nội vụ

giaupt.lt@quangbinh.gov.vn

9

Đặng Thị Hồng Bảy

Chuyên viên

P.Nội vụ

baydth.lt@quangbinh.gov.vn

X. Phòng Dân tộc

1

Trần Duy Hưng

P.Trưởng phòng

Phòng Dân tộc

hungtd.lt@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Hà

Chuyên viên

Phòng Dân tộc

hanv.lt@quangbinh.gov.vn

XI. Phòng GD-ĐT

1

Võ Vĩnh Hào

Trưởng phòng

Phòng GD-ĐT

haovv.lt@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Vững

P. Trưởng phòng

Phòng GD-ĐT

vungnv.lt@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn Huy Phước Long

Chuyên viên

Phòng GD-ĐT

longnhp.lt@quangbinh.gov.vn

4

Lê Đức Lãnh

Chuyên viên

Phòng GD-ĐT

lanhld.lt@quangbinh.gov.vn

5

Trần Văn Huỳnh

Chuyên viên

Phòng GD-ĐT

huynhtv.lt@quangbinh.gov.vn

6

Trần Thị Sáu

Chuyên viên

Phòng GD-ĐT

sautt.lt@quangbinh.gov.vn

7

Phan Anh Xuân

Chuyên viên

Phòng GD-ĐT

xuanpa.lt@quangbinh.gov.vn

XII. Phòng TMNT

1

Trần Thị Ngọc Trâm

Trưởng phòng

Phòng TMNT

tramttn.lt@quangbinh.gov.vn

2

Châu Mạnh Quốc

P.Trưởng phòng

Phòng TMNT

quoccm.lt@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn Xuân Tường

P.Trưởng phòng

Phòng TMNT

tuongnx.lt@quangbinh.gov.vn

4

Tống Thị Huế

Chuyên viên

Phòng TMNT

huett.lt@quangbinh.gov.vn

5

Trần Thị Lan

Chuyên viên

Phòng TMNT

lantt.lt@quangbinh.gov.vn

6

Nguyễn Văn Thiết

Chuyên viên

Phòng TMNT

thietnv.lt@quangbinh.gov.vn

7

Bùi Anh Quốc

Chuyên viên

Phòng TMNT

quocba.lt@quangbinh.gov.vn

XIII. Phòng Tư pháp

1

Bùi Văn Quyền

Trưởng phòng

Phòng tư pháp

quyenbv.lt@quangbinh.gov.vn

2

Trương Quang Huy

P. Trưởng phòng

Phòng tư pháp

huytq.lt@quangbinh.gov.vn

3

Võ Thị Cẩm Lệ

Chuyên viên

Phòng tư pháp

levtc.lt@quangbinh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Trang

Chuyên viên

Phòng tư pháp

trangnt.lt@quangbinh.gov.vn

XIV. Phòng VHTT

1

Nguyễn Dương

Trưởng phòng

Phòng VHTT

duongn.lt@quangbinh.gov.vn

4

Trương Thị DiệuThuý

P.Trưởng phòng

Phòng VHTT

thuyttd.lt@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Trần Đức

P. Giám đốc

TT VH - TT

ducnt.lt@quangbinh.gov.vn

3

Ng. Thị Hải Duyên

Chuyên viên

Phòng VHTT

duyennth.lt@quangbinh.gov.vn

4

Trương Thị DiệuThuý

Chuyên viên

Phòng VHTT

thuyttd.lt@quangbinh.gov.vn

6

Võ Thị Hải Yến

Chuyên viên

Phòng VHTT

yenvth.lt@quangbinh.gov.vn

 

 

[Trở về]