V/v nộp hồ sơ tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020TB số 374/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2020KH số 373/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dực & Đào tạo năm 2020Thông báo thời gian và đơn vị trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
DÂN VẬN KHÉO TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở LỆ THỦY 

                Thấm nhuần tư tưởng của Hồ Chủ tịch “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, công tác dân vận luôn được huyện Lệ Thủy quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Đặc biệt, khi phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được phát động, các cấp, các ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn huyện đã tích cực hưởng ứng, tham gia với nhiều cách làm mới, sáng tạo.

              Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thời gian qua, trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” với những cách làm hay, sáng tạo, có tính thiết thực, hiệu quả cao. Qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của quần chúng nhân dân, khơi dậy sức mạnh toàn dân trong phong trào chung sức xây dựng NTM.

Với phương châm hướng mạnh công tác dân vận về cơ sở, Ban dân vận đã tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Chung sức XDNTM đô thị văn minh”, thường xuyên quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong XDNTM đô thị văn minh đã làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của cộng đồng, từng bước hoàn thành các tiêu chí NTM. Các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống dân vận, mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở xây dựng chương trình hành động, xác định các nhiệm vụ trọng tâm tổ chức vận động nhân dân hiến đất, cây cối, hoa màu, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, thực hiện vệ sinh môi trường, xử lý rác thải và các tiêu chí khác. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, qua hệ thống Đài truyền thanh – truyền hình huyện, học tập kinh nghiệm các mô hình “Dân vận khéo”...

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, Ban Dân vận Huyện ủy Lệ Thủy đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn khối dân vận xã, thị trấn  thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy về xây dựng kế hoạch, quán triệt triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận. Cụ thể hóa 19 tiêu chí NTM gắn với thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa” trong phong trào dân vận khéo XDNTM đô thị văn minh; lấy thôn, xóm, khu dân cư làm địa bàn, hộ gia đình là hạt nhân để tuyên truyền, vận động. Cùng với đó, phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động để hội viên, đoàn viên và nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức của cùng tham gia XDNTM; lồng ghép nội dung XDNTM vào các cuộc hội họp, sinh hoạt của các chi, tổ, hội, đoàn thể, tùy theo chức năng, nhiệm vụ để xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” phù hợp, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn và đổi mới nội dung công tác tuyên truyền theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Từ đó, nhận thức của người dân về XDNTM, đô thị văn minh được nâng lên, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia. Trong quá trình triển khai công tác dân vận, các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống dân vận trong huyện luôn chú trọng phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức để nhân dân tham gia ý kiến vào việc xây dựng đề án, quy hoạch tổng thể; các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm thực hiện các mục tiêu của chương trình XDNTM; đóng góp ý kiến vào việc xây dựng cơ chế huy động sự đóng góp, tham gia của nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Thực hiện XDNTM, năm 2018 huyện Lệ Thủy đã huy động được hơn 200 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương hơn 32.500 triệu đồng; ngân sách địa phương 13.600 triệu đồng; Vốn lồng ghép các nguồn khác hơn 151 triệu đồng; nhân dân đóng góp gần 2 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, các địa phương trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã đầu tư, nâng cấp, xây mới 6,8 km đường liên xã, 9,13km đường liên thôn, 21,39 km đường ngõ xóm, 11,3 km đường nội đồng đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện; các công trình về thủy lợi cũng đã được chú trọng đầu tư để xây dựng đảm bảo đạt chuẩn NTM. Qua phong trào “Dân vận khéo XDNTM”, ngoài kinh phí sửa chữa nâng cấp xây dựng nhà ở, các công trình xã hội, nhiều xã trên địa bàn huyện đã vận động nhân dân và con em xa quê tham gia đóng góp tiền của, công sức xây dựng đường giao thông, mương thoát nước trong khu dân cư, xây dựng nhà văn hóa, tu bổ nâng cấp cổng làng... Đến nay, toàn huyện đạt 415 tiêu chí NTM, bình quân, 1,86 tiêu chí/ xã. Có 16 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó có 12 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí, 1 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, 5 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí. Tiêu biểu như: Xã Trường Thủy, đã huy động được 1 tỷ 620 triệu đồng để xây dựng Nông thôn mới; xã Trường Thủy Thủy vận động nhân dân đóng góp tiền của và hàng nghìn ngày công tham gia làm đường liên thôn và các công trình của thôn trị giá hàng tỷ đồng…..Nhiều công trình cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện được xây dựng khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Đến nay, toàn huyện đã có 16 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Bên cạnh đó, lựa chọn xã, thôn có điều kiện để chỉ đạo xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, HTX kiểu mẫu, Vườn kiểu mẫu, đoạn đường kiểu mẫu.

Để thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Lệ Thủy trở thành huyện NTM trong năm 2020, thời gian tới, Ban dân vận huyện ủy Lệ Thủy tiếp tục vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong đó chú trọng thực hiện tốt các mô hình “Dân vận khéo”, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, vận động nhân dân đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương giàu mạnh.

                                                                    Hồng Mến- Đài TT-TH Lệ Thủy

 

[Trở về]