Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
CÔNG AN HUYỆN LỆ THỦY ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

             Qua gần 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công an huyện Lệ Thủy đã triển khai hiệu quả, nghiêm túc trong toàn đơn vị, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ, góp phần đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

             Đảng ủy Công an huyện Lệ Thủy có 11 chi bộ trực thuộc, với 123 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ Công an huyện Lệ Thủy đã bám sát kế hoạch, xây dựng các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, lồng ghép với thi đua thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cổ vũ CBCS trong đơn vị hăng hái thi đua, chấp hành nghiêm mọi điều lệnh của ngành.
            Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an Lệ Thủy phát động toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ thi đua học tập, rèn luyện theo chuẩn mực đạo đức, tư tưởng và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an huyện Lệ Thủy đã vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào công tác chỉ đạo, điều hành các mặt công tác công an, tạo được sự chuyển biến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.
            Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình và Huyện ủy Lệ Thủy về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05-CT/TW), Đảng bộ Công an huyện Lệ Thủy đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trở thành việc làm thường xuyên của Đảng bộ, đơn vị. Chú trọng tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức. Tại trụ sở Công an huyện và các đồn Công an thị trấn Kiến Giang, công an thị trấn Lệ Ninh tuyên truyền trực quan nhiều khẩu hiệu hành động, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị. Lồng ghép, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, học tập chuyên đề năm 2016 với sinh hoạt chi bộ, đảng bộ và thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thường xuyên giáo dục cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nâng cao lập trường chính trị tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, không băn khoăn dao động trước mọi khó khăn thử thách; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý chí chiến đấu, đạo đức tác phong của người CBCS Công an nhân dân.
             Đơn vị thường xuyên duy trì đọc báo đầu giờ, tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt và quán triệt các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên cho CBCS học tập, thực hiện. Quan tâm giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Đưa công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu vào Nghị quyết của Đảng ủy và Chương trình công tác năm của đơn vị. Hàng tháng, đều tổ chức giao ban công tác tư tưởng, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của CBCS để giải quyết, không để nảy sinh tiêu cực. Quản lý chặt chẽ CBCS thông qua chương trình, kế hoạch công tác, ngày công, giờ công bằng hình thức “Đi báo việc, về báo công”, hội ý công tác đầu tuần của các đội, đồn, Công an thị trấn. Chỉ đạo các Chi bộ, Chi đoàn, Hội phụ nữ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với CBCS, đoàn viên, hội viên. Gắn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chính trị, kiểm tra Điều lệnh CAND. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, 13/13 đơn vị thuộc Công an huyện đã đề ra khẩu hiệu hành động sát thực, duy trì thực hiện và mang lại hiệu quả cao, như: Đội An ninh “Tinh thông nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, tham mưu sát đúng”; đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT “Bám địa bàn, bám dân, mô hình hiệu quả, phong trào vững mạnh”; đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội “Tận tụy với dân, chuyên cần trong công việc”…Qua gần 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã đem lại hiệu quả cao trong công tác.
            Cùng với đó, công an huyện triển khai thực hiện có hiệu quả diễn đàn “Lắng nghe dân nói, nói để dân hiểu, làm cho dân tin”, gắn với các phong trào thi đua “3 xây, 3 chống, 3 không”, “Nâng cao đạo đức, văn hóa nghề” trong lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm, phong trào “3 tăng, 3 giảm, 3 không” trong lực lượng cảnh sát quản lý hành chính và phong trào “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tư thế, tác phong làm việc vì nhân dân phục vụ” trong lực lượng cảnh sát giao thông... Đồng thời với việc thi đua làm theo lời Bác, Đảng bộ Công an huyện Lệ Thủy chú trọng công tác nêu gương các mô hình, cách làm tốt, có hiệu quả để nhân ra diện rộng. Tiêu biểu như: chi bộ An ninh, chi bộ Hình sự, chi bộ Văn Phòng của Đảng bộ công an huyện. Bên cạnh đó, các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần được tăng cường và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác chỉ huy, chỉ đạo được thực hiện chặt chẽ, khoa học, nội bộ đoàn kết thống nhất cao.
           Qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, CBCS Công an huyện Lệ Thủy đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức lối sống, tác phong của người CBCS CAND với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
           Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lệ Thủy tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện lý tưởng “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có sức chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, xứng đáng với niềm tin cậy và yêu mến của nhân dân. Phát huy những thành tích đạt được trong năm qua, nêu cao truyền thống đoàn kết, tin rằng Công an huyện Lệ Thủy sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 05-CT/TW, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương Lệ Thủy giàu mạnh.Hồng Mến- Đài TT-TH Lệ Thủy

[Trở về]