Thông báo thời gian và đơn vị trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Chỉ thị số 40-CTTW đã khẳng định vai trò quan trọng của tín dụng chính sách 
 

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đã khẳng định vai trò quan trọng của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 

Lãnh đạo NHCSXH tỉnh phát biểu chỉ đạo trong cuộc họp giao ban tại xã

Từ sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 các cấp uỷ, chính quyền địa phương đã coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chinh sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên. 

Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, về tăng cường chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp tốt với NHCSXH, ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để bổ sung vốn cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn. UBND huyện Lệ Thủy đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn về việc nâng cao chất lượng các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn.

Bên cạnh việc huy động nguồn lực cho tín dụng chính sách và chủ động kịp thời điều tra, rà soát, xác định đối tượng vay vốn, để phát huy hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đối việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và NHCSXH phối hợp chặt chẽ lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm trên địa bàn.

UBND các cấp ưu tiên dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn.

Có thể nói, chỉ thị số 40-CT/TW đã khẳng định vai trò quan trọng của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 

Tin bài: Tân Nguyễn (NHCSXH)

 

 

 

[Trở về]