Thông báo thời gian và đơn vị trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lệ thủy tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 

              Ngày 22/01/2019, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) huyện Lệ Thủy tổ chức Hội nghị để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Bà Ninh Thị Hòa – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban đại diện, lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng CSXH huyện.

              Trong năm 2018, triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, song Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã nỗ lực cố gắng, tập trung khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Đã chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 35-CT/TU ngày 09/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ thị số 21-CT/HU ngày 21/7/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Tính đến thời điểm 31/12/2018, tổng dư nợ hoạt động của Ngân hàng đạt 423.719 triệu đồng, tăng 2.287 triệu đồng so với năm 2018 (+0,54%), đạt 99,99% kế hoạch giao với 12.003 hộ còn dư  nợ, bình quân dư nợ 35,3 triệu đồng/hộ; nhiều chương trình cho vay có mức tăng trưởng lớn so với năm 2017 như chương trình cho vay NS&VSMT tăng 17,949 tỷ đồng (+31,7%), cho vay giải quyết việc làm tăng 2.423 triệu đồng (+23,1%) cho vay hộ mới thoát nghèo tăng 4.533 triệu đồng (+8,8%), cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn tăng 24.607 triệu đồng (+36,9%). Bên cạnh đó, đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, nhất là công tác quản lý nợ, phòng ngừa nợ xấu phát sinh. Đến nay, toàn huyện có 386 Tổ TK&VV, trong đó có 376 tổ TK&VV xếp loại tốt, chiếm 97,4%/tổng số tổ TK&VV, 10 Tổ TK&VV xếp loại khá, chiếm 2,6%/tổng số tổ TK&VV, không có Tổ TK&VV xếp loại trung bình, yếu kém. Công tác phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác và Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục được duy trì, nhất là công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách. Hiện nay, có 04 tổ chức chính trị - xã hội đang quản lý dư nợ nhận uỷ thác là 423.090 triệu đồng, chiếm 99,9% tổng dư nợ. Đặc biệt tỷ lệ nợ quá hạn thấp nhất từ trước đến nay (0,10%/Tổng dư nợ, giảm 0,03% so với năm trước. Việc kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện được duy trì thành nề nếp, qua đó kịp thời phát hiện các sai phạm, qua đó góp phần củng cố và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay trong hoạt động tín dụng chính sách.

 

Trong phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) huyện Lệ Thủy đã tổ chức khen thưởng cho các cá nhân, tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Ninh Thị Hòa – Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong hoạt động tín dụng, chính sách thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Ngân hàng CSXH huyện, các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH tiếp tục cố gắng, nỗ lực, khắc phục cho được những hạn chế, tồn tại để hoạt động tín dụng chính sách ngày càng phát huy được hiệu quả, góp phần ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./

Nguyễn Tân - Ngân hàng chính sách huyện Lệ Thủy

[Trở về]