Kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Thông báo danh sách dự kiến trúng tuyển, không trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Thông báo danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụngMột số quy định đối với thí sinh tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2018Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lệ thủy tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 

              Ngày 10/01/2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) huyện Lệ Thủy tổ chức Hội nghị để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý IV/2017, triển khai nhiệm vụ Quý I/2018. Bà Ninh Thị Hòa – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban đại diện, lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng CSXH huyện.

             Quý IV/2017, triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, song Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã nỗ lực cố gắng, tập trung khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Đã chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của TT Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Đồng chí Ninh Thị Hòa - Phó chủ tịch TT UBND huyện chủ trì hội nghị           

Tính đến thời điểm 31/12/2017, tổng dư nợ hoạt động của Ngân hàng đạt 421,4 tỷ đồng, tăng 5,5 tỷ đồng so với năm 2017 (+1,3%), đạt 99,8% kế hoạch giao; nhiều chương trình cho vay có mức tăng trưởng lớn so với năm 2017 như chương trình cho vay NS&VSMT tăng 6,9 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo tăng 955 triệu đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo 9,8 tỷ đồng, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn tăng 10,7 tỷ đồng, cho vay nhà ở theo quyết định 33 tăng 3,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, nhất là công tác quản lý nợ, phòng ngừa nợ xấu phát sinh. Đến nay, toàn huyện có 405 Tổ TK&VV, trong đó có 390 tổ TK&VV xếp loại tốt, 13 Tổ TK&VV xếp loại khá, 2 Tổ TK&VV xếp loại trung bình, không có Tổ TK&VV yếu kém. Công tác phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác và Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục được duy trì, nhất là công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách. Hiện nay, có 04 tổ chức chính trị - xã hội đang quản lý dư nợ nhận uỷ thác là 420,8 tỷ đồng, chiếm 99,9% tổng dư nợ. Việc kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện được duy trì thành nề nếp, qua đó kịp thời phát hiện các sai phạm, qua đó góp phần củng cố và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay trong hoạt động tín dụng chính sách.

          Trong phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) huyện Lệ Thủy đã tổ chức khen thưởng cho các cá nhân, tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

         Phát biểu kết luận Hội nghị, bàNinh Thị Hòa – Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong hoạt động tín dụng, chính sách thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Ngân hàng CSXH huyện, các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH tiếp tục cố gắng, nỗ lực, khắc phục cho được những hạn chế, tồn tại để hoạt động tín dụng chính sách ngày càng phát huy được hiệu quả, góp phần ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./
                                         Nguyễn Tân. Ngân hàng chính sách huyện 

 

[Trở về]