Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Lệ Thủy tăng cường triển khai ứng dụng giáo dục tài chính 

NHCSXH huyện Lệ Thủy vừa triển khai ứng dụng giáo dục tài chính (GDTC) trên điện thoại di động cho cán bộ các hội, đoàn thể, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, khách hàng và các đối tượng chính sách của NHCSXH tại xã Ngư Thủy Bắc.

 

Cán bộ NHCSXH hướng dẫn tổ TK&VV thực hiện cài đặt ứng dụng GDTC

Tại đây, cán bộ NHCSXH đã hướng dẫn cách sử dụng phần mềm, mục đích, nội dung và sự hữu ích của ứng dụng mang lại. Thông qua phần mềm này, khách hàng sẽ nắm được thông tin về các chương trình tín dụng chính sách, thủ tục vay vốn, các dịch vụ tiết kiệm, thanh toán của NHCSXH, các mô hình vay vốn điển hình và kiến thức giáo dục tài chính cho khách hàng như: quản lý tài chính cá nhân, hộ gia đình, hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Thông qua ứng dụng GDTC không chỉ góp phần giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính của NHCSXH, mà còn góp phần phát triển Chiến lược Quốc gia về tài chính toàn diện, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Đây là một trong những xã đầu tiên NHCSXH huyện Lệ Thủy triển khai ứng dụng GDTC trên địa bàn huyện, các xã còn lại sẽ được triển khai hoàn thành vào tháng 10 năm 2020.  

 

Tin bài: Tân Nguyễn