UBND xã Sen Thủy chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 

             UBND tỉnh Quảng Bình đã thành lập Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến Quốc lộ 1A tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để phục vụ công phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.

              Để tiếp sức, chung tay với toàn tỉnh, toàn huyện cùng chung tay trong công tác phòng chống dịch Covid - 19. Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, BCĐ phòng chống dịch Covid - 19, các ban ngành đoàn thể xã Sen Thủy đã đến thăm, tặng quà cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát Covid - 19 trên địa bàn xã. Với trách nhiệm là địa bàn trên tuyến Quốc lộ 1A nơi có lượng người lưu thông qua lại rất đông và phức tạp rất khó để kiểm soát. Tuy nhiên với sự đồng sức đồng lòng của toàn thể Cán bộ, Đảng viên và nhân dân Sen Thủy quyết tâm phòng chống dịch Covid - 19 là nhiệm vụ cấp bách, cần thiết để phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Cấp ủy, chính quyền cùng toàn thể nhân dân cùng phối hợp chặt chẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về vật chất lẫn tin thần với Chốt kiểm soát Covid - 19 trên địa bàn để ngăn chặn kịp thời các nguyền lây nhiễm.

Một số hình ảnh tại buổi thăm  Chốt kiểm soát Covid - 19

 

 

BCD phòng chóng dịch Covid - 19 xã Sen Thủy