Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lệ Thủy đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn nhà ở xã hội. 

              Năm 2019, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Lệ Thủy được phân bổ 1,5 tỷ đồng nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội để cho vay làm nhà ở xã hội. Thực hiện chủ trương trên, đồng thời hỗ trợ những người còn gặp khó khăn về nhà ở, NHCSXH huyện Lệ thủy đã và đang tích cực đẩy mạnh thực hiện, đưa chính sách an sinh quan trọng này đi vào cuộc sống.

             Tính đến hiện tại, nhu cầu vay vốn nguồn vốn này để sửa chữa và xây dựng mới nhà để ở tại địa bàn huyện Lệ Thủy là rất lớn. Với số vốn 1,5 tỷ đồng cho chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội hiện có, NHCSXH huyện Lệ Thủy định hướng ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho vay các đối tượng chưa có nhà ở, đang sinh sống tập trung tại khu vực đô thị.

            Đến nay, nhiều người dân địa phương đã tiếp cận được với nguồn vốn ưu đãi này. Hộ ông Trần Quang Thoán cư trú tại thôn Phong Giang thị trấn Kiến Giang, đã được tiếp cận nguồn vốn nhà ở xã hội, và vay vốn với số tiền giải ngân đợt 1 là 175 triệu đồng, Hộ ông Dương Công Tuấn cư trú thôn Tuy Lộc xã Lộc Thủy cũng được vay vốn đợt 1 chương trình nhà ở xã hội là 150 triệu đồng và đang chuẩn bị giải ngân đợt 2 nguồn vốn này. Đối tượng được vay chương trình nhà ở xã hội đều là cán bộ công chức và viên chức, với mức thu   nhập từ đồng lương có hạn, nay được vay vốn lãi suất thấp, thời gian trả nợ kéo dài, gia đình mới xây được nhà để ở. Trong tháng 6 năm 2019, NHCSXH huyện Lệ Thủy tiếp tục giải ngân hết nguồn vốn nhà ở xã hội cho những hộ có nhu cầu xây dựng mới hoặc cải tạo sữa chữa nhà để ở.

            Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn và là chương trình tín dụng đầu tiên Quốc hội giao cho NHSXH thực hiện, nguồn vốn cho vay nhà ỡ xã hội phần nào đã đáp ứng nhu cầu của người dân về xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở, góp phần ổn định đời sống.

Tin bài: Tân Nguyễn