Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách 

              Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát số kế hoạch số 65/CtrKT-BĐD ngày 01/02/2019 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Lệ Thủy về Chương ttrình kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Lệ Thủy năm 2019, trong quý I/2019 các thành viên ban đại diện HĐQT đã tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại xã.

            Trong 3 tháng đầu năm 2019 đã có 8/10 thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện là lãnh đạo các ngành cấp huyện thực hiện kiểm tra, giám sát về 10 lượt xã, 10 tổ TK&VV và đi kiểm tra trực tiếp 50 hộ vay. Có 28/28 thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện là Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện kiểm tra giám sátvề cấp thôn, tổ và hộ vay theo quy định.

          Trong quá trình kiểm tra, các đoàn đã đến kiểm tra một số hộ vay vốn tại xã; lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của bà con, động viên người vay vốn tích cực tăng gia, sản xuất, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả nguồn vốn vay đồng thời chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay đối với ngân hàng.

          Đại diện HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo Ban giảm nghèo xã phối hợp, chỉ đạo, thực hiện tốt việc triển khai nâng mức cho vay theo Quyết định số 12/QĐ-HĐQT, cùng NHCSXH tiếp tục bám sát những chỉ tiêu cấp trên giao, đồng thời có những giải pháp, kế hoạch cụ thể để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2019. Tập trung chỉ đạo chính quyền cơ sở, các cấp hội, tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện tốt tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân và tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

 

Ông Đặng Đại Ngôn – Giám đốc NHCSXH, thành viên BĐD HĐQT thực hiện công tác kiểm tra tín dụng chính sách xã Sơn Thủy

Tin bài: Nhật Linh