LỆ THỦY: TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH CHO CÁN BỘ, HỘI VIÊN PHỤ NỮ. 
               Ngày 26/12/2018, Công an huyện phối hợp với Hội LHPN xã Liên Thủy tổ chức truyền thông về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em và tuyên truyền về phòng chống ma túy cho 100 chị là hội viên phụ nữ trên địa bàn xã.

              Trong thời gian 1 buổi, chị em phụ nữ xã Liên Thủy được nghe các tác hại của ma túy đối với con người, các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy cũng như kế hoạch thực hiện của ngành công an. Hướng dẫn công tác phối hợp tuyên tuyền nâng cao nhận thức cho chị em về tác hại của ma túy giữa các cấp ngành, chính quyền địa phương với ngành công an. Đặc biệt là đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng ngừa, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về ma túy cũng như triển khai thực hiện dự án “Xây dựng xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy” do Bộ công an phát động. Cũng trong hội nghị này, cán bộ hội viên phụ nữ xã Liên Thủy được phổ biến về: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; quan điểm, chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời thể hiện quyết tâm của Nhà nước ta trong việc thực hiện các cam kết quốc tế và các vấn đề có liên quan; công tác phòng, chống bạo lực gia đình; thực trạng và hậu quả của bạo lực gia đình đối với xã hội; ý nghĩa của việc phòng, chống bạo lực gia đình; vai trò của nam giới với công tác phòng, chống bạo lực gia đình; phòng chống xâm hại tình dục đối với trẻ em; chung tay xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái...nhằm xây dựng gia đình tiến bộ, bình đẳng và hạnh phúc, góp phần từng bước ngăn chặn và giảm thiểu số vụ bạo lực gia đình, đẩy lùi tệ nạn xã hội trên địa bàn.

 Đây là hoạt động tuyên truyền thiết thực của Công an huyện Lệ Thủy cho chị em phụ nữ hiểu rõ thêm về tác hại của ma túy cũng như một số quy định của pháp luật về bạo lực gia đình, giúp cho chị em xây dưng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc.

                                                                       Hồng Mến- Đài TT-TH Lệ Thủy