Hội LHPN huyện Lệ Thủy quản lý, điều hành tốt hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lệ Thủy, tích cực vận động hội viên, phụ nữ tham gia gửi tiết kiệm. 

Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện chương trình ủy thác cho vay vốn đến hội viên nghèo và hộ gia đình thuộc diện chính sách, đồng thời tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giải thích hướng dẫn nghiệp vụ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đến người nghèo và các đối tượng khác. Quản lý hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) trực thuộc, báo cáo kịp thời những tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ủy thác...

 

 

 

Từ vốn vay ưu đãi của NHCSXH, phụ nữ xã Hồng Thủy, đầu tư chăn nuôi,

 

kết hợp trồng trọt, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống

 

Những năm đầu thực hiện công tác ủy thác cho vay với NHCSXH, nguồn vốn Hội Phụ nữ nhận ủy thác còn thấp, số tổ Hội quản lý ít. Tính đến nay, tổng dư nợ của Hội Phụ nữ nhận ủy thác 198.863 triệu đồng, chiếm 47% tổng vốn ủy thác với 5.614 hộ vay vốn, quản lý 193 tổ TK&VV. Vốn vay được giải ngân đúng đối tượng thụ hưởng, người vay được sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, cơ bản đảm bảo hoàn trả vốn đúng kỳ hạn.

Để thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay, các cấp Hội phụ nữ luôn phối hợp chặt chẻ với NHCSXH huyện thực hiện các giải pháp để phụ nữ nghèo được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nhanh nhất. Các cấp Hội đã tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng ưu đãi hộ nghèo và đối tượng chính sách khác, chương trình tín dụng đối với học sinh sinh viên đến cán bộ, hội viên phụ nữ. Hội Phụ nữ cơ sở tích cực tham gia cùng chính quyền, các đoàn thể xác định đối tượng hộ nghèo, phụ nữ nghèo có đủ điều kiện vay vốn, xác định đối tượng vay vốn theo từng chương trình của NHCSXH.

Việc bình xét vay vốn đều đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, công khai, dân chủ. Tổ TK&VV có nhiệm vụ động viên chị em tham gia gửi tiền tiết kiệm, tuyên truyền chủ trương, chính sách mới về tín dụng ưu đãi, trao đổi kinh nghiệm làm ăn lồng ghép với các nội dung sinh hoạt Hội. Đồng thời, phối hợp với NHCSXH giải ngân đúng đối tượng, trực tiếp thu lãi hàng tháng, đôn đốc hội viên trả vốn khi đến hạn. Nhiều trường hợp chị em vay vốn gặp rủi ro, Hội đã vận động mọi thành viên trong TK&VV giúp đỡ để trả vốn, lãi. Những trường hợp có biểu hiện nợ chây ỳ, khó đòi, cán bộ hội đã kiên trì vận động để đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn.

Để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn vốn chính sách, các cấp Hội đã phối hợp với NHCSXH huyện tổ chức tập huấn công tác uỷ thác cho gần 594 cán bộ hội cơ sở, tổ trưởng tổ TK&VV; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay ở cơ sở, đôn đốc hội viên vay sử dụng vốn vay đúng mục đích và nộp lãi, trả nợ đầy đủ theo quy định của ngân hàng. Nhìn chung, đồng vốn từ NHCSXH được người vay sử dụng đúng mục đích theo từng chương trình tín dụng. Đa số người vay sử dụng đồng vốn vào chăn nuôi, trồng trọt, cho con em học tập… Qua đánh giá, nhờ vào đồng vốn của NHCSXH mà nhiều hộ vay đã ổn định đời sống, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng.

Tin bài: Trần Lê Việt Hà-NHCSXH huyện