PHÚ THỦY RA MẮT CÂU LẠC BỘ “PHỤ NỮ TUỔI CAO GƯƠNG SÁNG” 

               Ngày 17/5/2018, Hội LHPN xã Phú Thủy (Lệ Thủy) tổ chức ra mắt câu lạc bộ “Phụ nữ tuổi cao gương sáng” tại thôn Thạch Bàn.

             Tại lễ ra mắt CLB “Phụ nữ tuổi cao gương sáng" thôn Thạch Bàn đã thông qua Quyết định thành lập và quy chế hoạt động của CLB. Theo đó, CLB “Phụ nữ cao tuổi" thôn Thạch Bàn được thành lập với 58 thành viên, trong đó có 3 thành viên trong Ban chủ nhiệm CLB. Các thành viên tham gia CLB là những người tâm huyết, nhiệt tình, có độ tuổi từ 55 tuổi trở lên, tham gia theo tinh thần tự nguyện.

 

Hội LHPN xã Phú Thủy(Lệ Thủy) ra mắt câu lạc bộ Phụ nữ tuổi cao gương sáng"

 Việc thành lập CLB “Phụ nữ tuổi cao gương sáng" trên địa bàn xã Phú Thủy, nhằm đoàn kết các tầng lớp phụ nữ tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tuyên truyền vận động, giáo dục phụ nữ giữ gìn phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam; qua đó nhằm nhân rộng các hình thức chăm sóc người cao tuổi; nâng cao nhận thức của cá nhân, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng. 

                                                          Hồng Mến - Đài TT-TH Lệ Thủy