NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN LỆ THỦY HOÀN THÀNH CÔNG TÁC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHO VAY NHÀ Ở XÃ HỘI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ. 

Thực hiện theo kế hoạch số 308/KH-NHCS ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Ngân hàng CSXH huyện Lệ Thủy. Trong những ngày cuối tháng 4 năm 2018, Ngân hàng CSXH huyện Lệ Thủy tổ chức tập huấn cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Tham gia đợt tập huấn này có 10 lớp với 519 học viên, bao gồm chủ tịch UBND xã, 4 tổ chức chính trị -xã hội đoàn thể các xã thị trấn, và tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã được Đồng chí Nguyễn Xuân Hào Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Lệ Thủy hướng dẫn cụ thể các quy định quan trọng trong việc thực hiện cho vay nhà ở xã hội như đối tượng vay vốn bao gồm:

1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Người có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.

3. Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

4. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.

5. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra các học viên còn được hướng dẫn cụ thể về điều kiện vay vốn, các bước lập hồ sơ, thủ tục vay vốn, quy trình vay vốn, lãi suất cho vay, thời hạn cho vay, và được giải đáp các vướng mắc mà học viên chưa hiểu rõ.  

Qua Hội nghị tập huấn, nhìn chung các học viên đã nắm được các nội dung cơ bản về nghiệp vụ cho vay nhà ở xã hội thể hiện qua bài kiểm tra đánh giá tại hội nghị. Kết quả có 93% học viên xếp loại giỏi và 7% học viên xếp lại khá.

Thông qua các nội dung được triển khai tại hội nghị, hi vọng các học viên sẽ làm tốt hơn công tác tuyên truyền các quy định trong việc thực hiện cho vay nhà ở xã hội về tận cơ sở.

Trần Thị Phượng

NHCS XH huyện