QĐ số 1147/QĐ-UBND V/v giao đất cho ông Phạm Minh Toàn và bà Hồ Thị Ly thường trú tại xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 
 Chi tiết