QĐ số 1142/QĐ-UBND V/v giao đất cho ông Phạm Văn Dựng và bà Phạm Thị Thu Hiền thường trú tại xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 
 Chi tiết