Lệ Thủy quý I năm 2018, thu ngân sách Nhà nước đạt 50 tỷ đồng 

          Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành thu ngân sách năm 2018 ngay từ những tháng đầu, quý đầu. Chi cục thuế huyện Lệ Thủy đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khai thác triệt để các nguồn nhằm tăng thu ngân sách và quản lý chặt chẽ các khoản nợ thuế. 

          Do đó, trong 3 tháng đầu năm 2018, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Lệ Thủy đạt 50 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ, đạt 38%  so với kế hoạch giao. Nhiều khoản đạt khá cao và vượt kế hoạch như: Thuế kinh doanh vận tải, kinh doanh thương mại dịch vụ và thu khác ngân sách. Công tác chi ngân sách đảmbảo kịp thời, tiết kiệm, đúng chế độ quy định.

          Nhằm hoàn thành và vượt kế hoạch thu NSNN năm 2018, UBND huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thu NSNN; trong đó, tập trung tăng cường kiểm tra, rà soát các khoản thu - chi NSNN để đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu; đẩy mạnh các khoản thu trên địa bàn đảm bảo kế hoạch đề ra, chống thất thu, tạo nguồn thu lâu dài, bền vững. Tập trung vào các khoản thu từ hoạt động SXKD thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất, thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, lệ phí trước bạ... Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường quản lý và khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn, nhất là các nguồn thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo nguồn chi phục vụ việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện.

                                                                   Hồng Mến- Đài TT-TH Lệ Thủy