UBND HUYỆN LỆ THỦY TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PCCC- CNCH- PCCR BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2018. 

Ngày 22/3/2018, UBND huyện Lệ Thủy Hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCR trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ có nhiều chuyển biến tích cực và ổn định. UBND huyện đã thành lập 29 Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR, 109 tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng và PCCCR và gần 2.125 người tham gia tích cực bảo vệ rừng. Năm 2017, lực lượng kiểm lâm phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý 159 vụ vi phạm lâm luật, thu hơn 163 m3 khối gỗ các loại, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 2 tỷ đồng. Về công tác PCCN đã vận động thu hồi 7 khẩu súng quân dụng, 28 súng tự chế, 104 dao kiếm các loại và 204 kg pháo các loại.

Thời gian tới, huyện Lệ Thủy tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, huy động lực lượng hiện có tăng cường công tác tuần tra bảo vệ chống phá rừng; Thực hiện phối hợp liên ngành để PCCCR đạt hiệu quả cao và theo phương châm "4 tại chỗ" ở địa phương.

Tại Hội nghị, UBND huyện Lệ Thủy đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác bảo vệ rừng, PCCCR và trong công tác PCCC-phòng nổ và cứu hộ, cứu nạn năm 2017.

Hồng Mến-   Đài TT-TH Lệ Thủy