NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2017 VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2018 

          Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, huyện Lệ Thủy gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng sự cố môi trường biển; thiệt hại do bão số 10 gây ra và sự biến động giá cả thị trường nông sản đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân;

 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện và sự phối hợp tích cực, đồng bộ của Ủy ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể huyện, bám sát Nghị quyết Đảng bộ huyện, Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ năm 2017, Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện đã chủ động, tích cực tham mưu đề xuất UBND huyện phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia bằng nhiều hình thức với nội dung phong phú và đa dạng, tạo chuyển biến mới ra sức thi đua lập thành tích hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2017.

          Các cơ quan, ban ngành, các cơ quan, đơn vị đã tích cực triển khai, cụ thể hóa nhiệm vụ, tổ chức phát động các phong trào thi đua ngay từ đầu năm đến cán bộ, hội viên và đến tận cơ sở thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động gắn liền với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, trong đó tập trung các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm tạo chuyển biến mới, điểm sáng mới như phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc’’; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Dạy tốt, học tốt”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; “Đền ơn đáp nghĩa”… và nhiều phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện quan trọng của địa phương… gắn các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới; xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại và phục vụ nhân dân.

          Bằng sự nổ lực phấn đấu và quyết tâm cao, các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở và toàn thể nhân dân đã đoàn kết, đồng sức, đồng lòng ra sức thi đua lập nhiều thành tích cao nhất với những kết quả đạt được nổi bật, đáng phấn khởi trên tất cả lĩnh vực, các chỉ tiêu kế hoạch, đó là: Thu ngân sách đạt 213 tỷ đồng bằng 151% KH năm 2017 đề ra; duy trì 09 xã đạt tiêu chí Nông thôn mới và có thêm 03 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM trong năm 2017 (gồm: Xuân Thủy, Cam Thủy, Sơn Thủy); giảm 02% tỷ lệ hộ nghèo, hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn khoảng 7,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 33,2 triệu đồng/người/năm; giải quyết việc làm cho 4.700 lao động...

          Qua các phong trào thi đua sổi nổi đó, đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng, tôn vinh, cụ thể là: 01 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua (đơn vị Trường THCS Kiến Giang); 03 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 07 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh… Kết quả bình xét các danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2017, Chủ tịch UBND huyện tặng các danh hiệu thi đua: 47 tập thể lao động tiên tiến, 22 đơn vị tiến tiến; 265 lao động tiến tiến, 223 chiến sĩ tiên tiến; 115 chiến sĩ thi đua cơ sở. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng các danh hiệu thi đua tập thể lao động xuất sắc cho 22 đơn vị, 07 đơn vị quyết thắng, 07 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; tặng cờ thi đua UBND tỉnh cho 04 đơn vị; tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 07 cá nhân. Đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 01 cá nhân; 01 tập thể và 07 cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 03 tập thể được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3.

          Trên bình diện chung của tỉnh, năm 2017, huyện Lệ Thủy được suy tôn là đơn vị dẫn đầu khối thi đua các huyện, thành phố, thị xã và được khối đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ làm tiền đề cho việc đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng II cho nhân dân và cán bộ huyện Lệ Thủy. Những kết quả và thành tích đạt được trong năm 2017 đã khẳng định sự nổ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân huyện nhà làm nền tảng và tạo đà vững chắc để bước vào năm 2018 với những niềm tin và quyết tâm cao.

          Năm 2018, là năm bản lề có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII; phát huy những kết quả và thành tích đạt được, UBND huyện đã bám sát Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, Nghị quyết HĐND huyện đề ra, tiếp tục phát động phong trao thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, trong đó, các phong trào thi đua tập trung vào nhiệm vụ của các ngành, lĩnh vực chủ yếu sau:

          Trên lĩnh vực kinh tế:  Tiếp tục phát động phong trào thi đua sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi để đưa ngành sản xuất nông nghiệp phát triển theo chiều sâu, tạo bước chuyển biến mới về mô hình sản xuất gắn với ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến; xây dựng thương hiệu hàng hóa nông sản tạo chuổi liên kết từ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nhằm tăng mạnh về giá trị gia tăng, nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt tổng sản lượng lương thực trên 95.000 tấn.

Tăng cường kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với du lịch tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phấn đấu giá trị sản xuất tăng 10,5-11,5%; thu ngân sách trên 160 tỷ đồng; thu nhập bình quân trên 37 triệu đồng/người/năm.

Đưa phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh đến tận cơ sở, khu dân cư, đến từng gia đình để xây dựng các mô hình NTM kiểu mẫu; thực hiện có hiệu quả "Ngày nông thôn mới, đô thị văn minh" trên toàn huyện, duy trì 12 xã đạt chuẩn NTM và phấn đấu 3-4 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội:  Hỗ trợ, động viên nhân dân tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chuyển đổi nghề cho thu nhập cao hơn, nhất là công tác xuất khẩu lao động góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Làm tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách an sinh xã hội và phong trào Đền ơn đáp nghĩa; chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc, hộ nghèo để không có ai bị bỏ lại phía sau, phấn đấu chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 4.500-4.700 lao động và  giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,2-1,5%.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Hò khoan Lệ Thủy. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ của đất nước; lễ hội Chùa Hoằng Phúc, Lễ hội 02/9.

Thực hiện tốt phong trào thi đua Dạy tốt, học tốt nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục mũi nhọn; duy trì trường học đạt chuẩn, trường học thân thiện, học sinh tích cực và xây dựng thêm 02-03 trường đạt chuẩn.

Trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng, giữ vững và phát huy những kết quả đạt được trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ chủ quyền an ninh trên 02 tuyến biên giới.

Nhiệm vụ năm 2018 của huyện đặt ra là hết sức nặng nề, trong dự báo tình hình tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi cán bộ và nhân dân toàn huyện phải có quyết tâm chính trị cao, triển khai thực hiện các nhiệm vụ một cách quyết liệt, đồng bộ thông qua việc phát động các phong trào thi đua sổi nổi, rộng khắp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đề ra.

Với tinh thần đoàn kết - kỷ cương - đổi mới - phát triển, phát huy những kết quả đạt được trong những năm vừa qua, cùng với tinh thần mới và khí thế mới của Xuân Mậu Tuất năm 2018, tin chắc rằng cán bộ, chiến sĩ và toàn thể nhân dân huyện Lệ Thủy phát huy truyền thống quê hương ra sức thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đã đề ra.

 

 

Nguyễn Xuân Dũng

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ