HUYỆN ỦY LỆ THỦY TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018. 

              Ngày 18/01/2018, Huyện ủy Lệ Thủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra- giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

               Năm 2017, Đảng bộ huyện Lệ Thủy phát huy truyền thống đoàn kết và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đổi mới phong cách làm việc, lãnh đạo tập trung thống nhất, động viên được sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện và giành được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Các tổ chức Đảng trong huyện đã tổ chức quán triệt học tập nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy và Huyện ủy với tỷ lệ đảng viên tham dự đạt trên 98%. Công tác bồi dưỡng và phát triển đảng được quan tâm chú trọng. Năm qua, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 301 đảng viên mới, nâng tổng số Đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 11.417 đồng chí. Qua phân tích xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cuối năm, Đảng bộ có 51,6% tổng số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; 34,4% tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 14,0% tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.Lệ Thủy khen thưởng các tập thể đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017.


             Năm 2018, huyện ủy Lệ Thủy tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng đã đề ra.
            Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện uỷ Lệ Thủy đã tặng giấy khen cho 11 tập thể đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017.

Hồng Mến - Đài TT-TH Lệ Thủy