KHAI TRƯƠNG TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT TINH BỘT NGHỆ XÃ VĂN THỦY 
 Qua quá trình xây dựng, ngày 10/12/2017 Tổ hợp tác sản xuất tinh bột nghệ xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy đã tổ chức lễ khai trương và đi vào hoạt động.

              Tổ hợp tác sản xuất tinh bột nghệ xã Văn Thủy hiện có 09 thành viên tự nguyện tham gia, đều là những hộ có thâm niên trồng cây nghệ và làm tinh bột nghệ ở Văn Thủy. Về cơ sở vật chất, Tổ Hợp tác sản xuất tinh một nghệ xã Văn Thủy đã quy hoạch 25ha đất trồng nghệ nhằm cung cấp nguồn nguyên liệu tại chỗ; đầu tư ban đầu 250 triệu đồng để xây dựng nhà xưởng, mua sắm dây chuyền, thiết bị máy móc. Trong đó huyện hỗ trợ viên tổ hợp tác 60 triệu đồng, 190 triệu đồng do các thành góp vốn. Dây chuyền sản xuất gồm các khâu rửa củ nghệ, nghiền, lắng, sấy bột, đóng gói và đóng tem nhãn.

Việc khai trương Tổ Hợp tác sản xuất tinh một nghệ xã Văn Thủy là một trong những giải pháp nhằm nâng cao giá trị sản xuất, góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp địa phương, tăng thu nhập cho người dân và các thành viên. Tuy nhiên, để Tổ hợp tác sản xuất tinh một nghệ xã Văn Thủy hoạt động lâu dài và có hiệu quả, rất cần sự quan tâm hỗ trợ vốn để hoàn thiện các khâu sản xuất bao bì, nhãn hiệu và đăng ký thương hiệu sản phẩm trong thời gian tới.

Đình Hoàng – Đài TT-TH Lệ Thủy