QĐ số 4979/QĐ-UBND V/v giao đất cho bà Trần Thị Ngừng thường trú tại xã LộcThủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 
    QĐ số 4979/QĐ-UBND V/v giao đất cho bà Trần Thị Ngừng thường trú tại xã LộcThủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình