QĐ số 2940/QĐ-UBND V/v giao đất cho ông Lê Văn Tiến thường trú tại xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 
  QĐ số 2940/QĐ-UBND V/v giao đất cho ông Lê Văn Tiến thường trú tại xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình