QĐ số 2934/QĐ-UBND 
V/v giao đất cho ông Lê Văn Thành và bà Nguyễn Thị Thanh Mùi thường trú tại xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình