BÁC GIÁP QUÊ TÔI 
 Trần Lê - Lệ Thủy- Quảng Bình

 Bác về núi Thọ chiều thu

Nhân dân đưa tiễn, biển ru bên Người

Lời ru về một cuộc đời

Thương dân yêu nước, rạng ngời sử xanh.

 

Theo chân Bác Hồ Chí Minh,

Toàn tài Văn Võ, ân tình bao la

Điện Biên Phủ khải hoàn ca,

Miền Nam giải phóng, Người là niềm tin.

 

Quê hương sâu nặng nghĩa tình

Trải bao chinh chiến, Quảng Bình trong tim

Điệu hò khoan mãi đinh ninh

Kiến Giang sóng vỗ muôn nghìn nhớ thương.

 

Bác đi vào cõi Vô thường

Xe mây bóng hạc trên đường xa xôi

Trần gian bao nước mắt rơi

Viết dòng quốc sử, cao vời anh linh.

 

Còn đâu nữa một bóng hình

Nụ cười hồn hậu, thắm tình giọng quê

Còn đâu mong ngóng Bác về

Bờ tre, bến nước dãi dề nhớ thương.

 

Cúi đầu con đốt nén hương

Hướng về núi Thọ khóc thương tiễn Người

Con thầm gọi: Bác Giáp ơi !

Muôn dân đang tạc tượng Người trong tâm.

 

 

* Chú thích:

          1. Núi Thọ ở Vũng Chùa (Quảng Đông- Quảng Trạch) nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

          2. Ở Lệ Thủy, người dân gọi Đại tướng là Bác Giáp.