Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 07/2018/TT-BTC
Ngày ký: 24 00:00:00.0/01/2018
Người ký: Không rõ
Trích yếu nội dung: Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"
Lĩnh vực: Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ và ngang bộ
Phân loại: Thông tư
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết


Các văn bản khác
Trở về trang trước