Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 141/2017/NĐ-CP
Ngày ký: 19 00:00:00.0/12/2017
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu nội dung: NĐ số 141/2017/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
Lĩnh vực: Tài chính
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Phân loại: Nghị định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết


Các văn bản khác
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"
Trở về trang trước