Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 33/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày ký: 24 00:00:00.0/12/2014
Người ký: Không rõ
Trích yếu nội dung: TT số 33/2014/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em các cấp
Lĩnh vực: Lao động - TB&XH
Cơ quan ban hành: Bộ và ngang bộ
Phân loại: Thông tư
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Tải file


Các văn bản khác
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"
NĐ số 141/2017/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
NĐ 139/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP
NĐ số 123/2017/NĐ-CP Nghị định chính phủ
Trở về trang trước