Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 27/CT-TTg
Ngày ký: 27 00:00:00.0/12/2013
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu nội dung: CT số: 27/CT-TTg V/v tăng cường đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước
Lĩnh vực: Tài chính
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Phân loại: Chỉ thị
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Tải văn bản


Các văn bản khác
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"
NĐ 139/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng
NĐ số 141/2017/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP
NĐ số 123/2017/NĐ-CP Nghị định chính phủ
Trở về trang trước