Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 01/TN
Ngày ký: 28/10/2020
Người ký: Lê Văn Sơn
Trích yếu nội dung: Thư ngõ Kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người dân Lệ Thuỷ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau đợt lũ lịch sử từ ngày 16/10 - 24/10/2020 gây thiệt hại nặng nề.
Lĩnh vực: Tổng Hợp
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết


Các văn bản khác
CV số 505/KBLT-KSC V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thu hồi tạm ứng đầu tư công.
CV số 05/BCĐ-VDHMTN V/v vận động tham gia Ngày hội "Giọt hồng tình nguyện" đợt 2 năm 2020
TB số 64/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 16/11/2020.
KH số 06/KH-BCĐHMTN Tổ chức Ngày hội "Giọt hồng tình nguyện" đợt 2 năm 2020
CV số 2356/UBND-VP V/v kiểm tra, trả lời ý kiến cử tri trước KH thường lệ cuối năm 2020, HĐND huyện khóa XX.
Trở về trang trước